Làng bảo trợ trẻ em yếu thế – Làng trong Làng – Giải Khuyến khích Loa Thành 2021

  1. Tên đồ án: Làng bảo trợ trẻ em yếu thế – Làng trong Làng
  2. Giải thưởng: Giải Khuyến Khích Loa Thành 2021
  3. SVTH: Nguyễn Đình Nam
  4. GVHD: Ths. KTS Trần Trọng Thức
  5. Trường: Đại học Xây dựng Miền Trung

Lý do chọn đề tài: Mong rằng mang lại mái ấm, môi trường sống tốt nhất cho trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, trẻ em vùng núi, trẻ ăn xin và trẻ thuộc gia đình khó khăn không cho con em theo học được.

Mục đích: Tạo nên môi trường sống cho trẻ em yếu thế và tạo ra không gian sinh hoạt cho trẻ em làng rau.


Xem thêm các đồ án đạt giải:

(Các đồ án  sẽ tiếp tục được Tạp chí Kiến trúc cập nhật trong thời gian tới, trân trọng kính mời quý bạn đọc theo dõi tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/tin-tuc/ket-qua-giai-thuong-loa-thanh-lan-thu-33-2021.html

Giải Nhất (3)

Giải Nhì (7)

Giải Ba (16)

Giải Khuyến khích (15)

Thu Vân – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc