Cụm nhà ở Tây Tựu – Giải Ba Loa Thành 2020

 1. Tên đồ án: Cụm nhà ở Tây Tựu
 2. Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2020
 3. SVTH: Lê Văn Long
 4. GVHD: Nguyễn Đức Quang
 5. Trường: ĐH Kiến trúc Hà Nội

Đồ án Cụm nhà ở Tây Tựu được thực hiện với mục tiêu đáp ứng nhu cầu chung về nhà và nhu cầu nhà ở mới của chính cư dân địa phương. Hình thành một khu ở có tính nhiệt đới trên nền văn hóa, môi trường canh tác nông nghiệp nghề trồng hoa. Đồng thời, đảm bảo khả năng kết nối cộng đồng cư dân cũ – mới và tìm ra hướng phát triển bền vững, có hiệu quả cho nghề trồng hoa tại đây.

Giải pháp:

 • Đưa ra giải pháp quy hoạch chức năng tổng thể đa dạng, có hệ thống phân cấp tầng bậc dựa vào việc nghiên cứu văn hóa, lối sống địa phương đan xen với các giá trị văn hóa, nếp sống đương thời.
 • Sự giao thoa văn hóa, hoạt động dựa trên sự linh hoạt về chức năng, chiều kích không gian.
 • Tính chất nhiệt đới của khu ở đáp ứng qua việc khai thác các yếu tố tự nhiên như ánh sáng, không khí hiệu quả.
 • Tất cả các yếu tố được xây dựng trên nền của một cấu trúc kết cấu, không gian đa lớp. tầng bậc chặt chẽ.

Hiệu quả đạt được:

 • Giải pháp đưa ra cơ sở nền tảng điển hình cho sự phát triển bền vững của không chỉ một mà các khu ở mới được xây dựng tại vùng giao thoa cũ – mới, nông thôn – đô thị.
 • Kết quả đưa ra một khu ở có chất lượng sống cao, vô cùng phong phú cách lựa chọn không gian. Tạo điều diện cho một lối sống tự phát triển hơn là đưa ra một cấu trúc đóng cứng.
 • Các liên kết xã hội được đẩy lên mức tối đa.
 • Mở ra một hướng đi mới cho nghề trồng hoa nói riêng và phát triển “ nông nghiệp đô thị bền vững nói chung.

Các hình ảnh khác của đồ án:


Xem thêm các đồ án đạt giải:

(Các đồ án  sẽ tiếp tục được Tạp chí Kiến trúc cập nhật trong thời gian tới, trân trọng kính mời quý bạn đọc theo dõi tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/cuoc-thi/ket-qua-giai-thuong-loa-thanh-2020-giai-thuong-duoc-cho-doi-nhat-nam-cua-sv-kien-truc-quy-hoach.html

Giải Nhất (2)

Giải Nhì (7)

Giải Ba (12)

Giải Khuyến khích (14)

Đinh Hằng – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc