Trang trí công trình Triển lãm trưng bày Xưởng dệt Bảy Hiền – Giải Ba Loa Thành 2020

  1. Tên đồ án: Trang trí công trình Triển lãm trưng bày Xưởng dệt Bảy Hiền
  2. Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2020
  3. SVTH: Nguyễn Huy
  4. GVHD: TS. KTS Trần Minh Đức
  5. Trường: ĐH Hoa Sen

Đồ án được thực hiện với mục tiêu Bảo tồn làng dệt Bảy, xây dựng một không gian lưu trữ, bảo tồn nghề dệt truyền thống. Cho mọi người thấy được nghề dệt truyền thống của địa phương cùng quy trình làm việc trong một xưởng dệt.

Đồ án triển lãm trưng bày Xưởng Dệt Bảy Hiền là điều cần thiết để gìn giữ những gì cha ông để lại, để bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp và trao lại cho thế hệ mai sau. Đồ án như một gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa hiện tại và tương lai, giữa cũ và mới. Quá trình này diễn ra xuyên suốt như các những sợi chỉ, những máy dệt hoạt động ngày đêm. Công trình đem đến ý nghĩa cho khái niệm truyền thống. Cũng như kể nên câu chuyện lịch sử về một làng dệt nức tiếng một thời ở đất Sài Gòn.

Các hình ảnh khác của đồ án:


Xem thêm các đồ án đạt giải:

(Các đồ án  sẽ tiếp tục được Tạp chí Kiến trúc cập nhật trong thời gian tới, trân trọng kính mời quý bạn đọc theo dõi tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/cuoc-thi/ket-qua-giai-thuong-loa-thanh-2020-giai-thuong-duoc-cho-doi-nhat-nam-cua-sv-kien-truc-quy-hoach.html

Giải Nhất (2)

Giải Nhì (7)

Giải Ba (12)

Giải Khuyến khích (14)

Đinh Hằng – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc