Thiết kế đô thị thành cổ Vinh – TP. Vinh, tỉnh Nghệ An – Giải Ba Loa Thành 2020

  1. Tên đồ án: Thiết kế đô thị thành cổ Vinh – TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
  2. Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2020
  3. SVTH: Hồ Ngọc Hà
  4. GVHD: Ths. KTS. Huỳnh Thị Mai Phương
  5. Trường: ĐH Kiến Trúc TP. HCM

Thành cổ Nghệ An là chứng tích của nhiều sự kiện lịch sử từ thời nhà Nguyễn cho đến cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ngày nay, trải qua nhiều biến cố của lịch sử và sự pháhoại của chiến tranh, di tích Thành cổ hầu như chỉ còn lại 3 cổng thành và khu hào bao quanh.

Quá trình đô thị hoá không kiểm soát khiến cho thành mất đi tính chất của mình, thay vào đó là các công trình nhà ở thiếu quy hoạch và các công trình văn hoá, thể thao gắn kết kém trong tổng thể. Ngoài quy hoạch chung thành phố Vinh, và quy hoạch phân khu phường Cửa Nam và quy hoạch chi tiết công viên Thành Cổ Vinh, khu vực chưa được triển khai các quy hoạch cụ thể khác khiến tính tuân thủ chưa cao, tổ chức sử dụng đất manh múng, không theo nguyên tắc, dẫn đến chưa khai thác tốt được tiềm năng văn hoá to lớn của mình.

Căn cứ vào quyết định số: 52/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Căn cứ vào quyết định số 6103/QĐ-UBND về phê duyệt hệ thống di tích trên địa bàntỉnh Nghệ An, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Vậy nên việc triển khai đồ án thiết kế đô thị cho khu vực thành Vinh là hoàn toàn cấp thiết, đáp ứng như cầu an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh kế và hơn hết là bảo tồn và khôi phục được các giá trị lịch sử, văn hoá đã và đang mai một, xứng đáng với vịthế là vùng đất kháng chiến Nghệ An.

Các hình ảnh khác của đồ án:


Xem thêm các đồ án đạt giải:

(Các đồ án  sẽ tiếp tục được Tạp chí Kiến trúc cập nhật trong thời gian tới, trân trọng kính mời quý bạn đọc theo dõi tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/cuoc-thi/ket-qua-giai-thuong-loa-thanh-2020-giai-thuong-duoc-cho-doi-nhat-nam-cua-sv-kien-truc-quy-hoach.html

Giải Nhất (2)

Giải Nhì (7)

Giải Ba (12)

Giải Khuyến khích (14)

Thu Vân – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc