Trung tâm Mục vụ và Linh thao Đức Mẹ Tà Pao – Giải Ba Loa Thành 2020

  1. Tên đồ án: Trung tâm Mục vụ và Linh thao Đức Mẹ Tà Pao
  2. Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2020
  3. SVTH: Nguyễn Đình Văn
  4. GVHD: PGS. KTS Lê Thanh Sơn
  5. Trường: ĐH Tôn Đức Thắng

Bất cứ hoạt động, tổ chức tôn giáo nào cũng cần có sự gắn kết, kết nối giữa các cá thể lại với nhau, nhằm tạo ra sự liên kết, tương tác chặt chẽ trong cộng đồng đạo công giáo và phát triển bản thân mỗi người giáo dân, đồng thời, giúp họ tham gia tích cực hơn vào sứ mạng yêu thương và phục vụ của hội thánh.

Xây dựng trung tâm sinh hoạt cộng đồng dành cho đối tượng người công giáo, hỗ trợ mục vụ các giáo xứ, tổ chức nhiều lớp học giáo lý, nhiều khóa về tôn giáo và cả kiến thức bên ngoài, nơi gắn kết, giao lưu giúp mỗi người sống hoàn thiện bản thân về đạo đức, trí tuệ để góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn; Nơi các giáo dân và tu sĩ hoạt động đúng lĩnh vực về tôn giáo, tổ chức các chương trình giao lưu, tạo ra sân chơi hữu ích cho giới trẻ về khía cạnh tôn giáo; Hướng đến tương lai của các giáo phận ở Việt Nam, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (Người đứng đầu công giáo Việt Nam) đã quyết định các thông tin mục vụ nhằm mục đích đào tạo đội ngũ giáo dân trưởng thành, nhờ đó, họ cộng tác hữu hiệu với các vị mục tử trong sinh hoạt tại giáo sứ cũng như các giáo phận; Thúc đẩy sự phát triển các hoạt động, sân chơi bổ ích, học hỏi cho giáo dân và tu sĩ; Đẩy mạnh sự tương tác mục vụ của giáo phận Phan Thiết nói riêng và các giáo phận khác của Việt Nam nói chung; Tạo ra môi trường làm việc chuyên sâu về lĩnh vực tôn giáo, năng động phục vụ gần gũi hơn về đời sống tâm linh, đồng thời tạo thêm cơ hội việc làm cho giáo dân trong khu vực, giảm tải những hoạt động cho trung tâm hành hương Đức Mẹ Tà Pao; Sự phát triển các không gian công năng của trung tâm mục vụ và linh thao sẽ là bước tiến lớn trong sự phát triển của đạo công giáo tại Việt Nam, xa hơn nữa cho toàn thế giới.

Các hình ảnh khác của đồ án:


Xem thêm các đồ án đạt giải:

(Các đồ án  sẽ tiếp tục được Tạp chí Kiến trúc cập nhật trong thời gian tới, trân trọng kính mời quý bạn đọc theo dõi tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/cuoc-thi/ket-qua-giai-thuong-loa-thanh-2020-giai-thuong-duoc-cho-doi-nhat-nam-cua-sv-kien-truc-quy-hoach.html

Giải Nhất (2)

Giải Nhì (7)

Giải Ba (12)

Giải Khuyến khích (14)

Thu Vân – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc